Remiseparken, Brande

22 lejeboliger opføres som hhv. række- og dobbelthuse. I alt 8 dobbelthuse på ca. 110m² pr. bolig samt 2 rækkehuse med hver 3 huse på ca. 97 m² pr. bolig.
Endvidere opføres skure og carporte.

Lokation Brande
Bygherre Holmkær ApS, Holstebro
Bygherrerådgiver
Arkitekt Sand & Lundgaard, Grindsted
Landskabsarkitekt
Ingeniør Sand & Lundgaard, Grindsted
Ingeniør, El
Entrepriseform Totalentreprise
Byggeperiode November 2020 – 2022
Areal Ca. 2.400 m²
Energiklasse