Vallensbæk Vest

Boligbyggeri med overdækket varegård samt om- og tilbygning af eksisterende boligbyggeri og erhverv til karrébebyggelse

Nærværende byggesag omfatter opførelse af 68 seniorboliger på mellem 55 m² og 115 m² i 4-7 etager, med et samlet bruttoetageareal på ca. 7.200 m².
Desuden etableres der parkeringskælder og fællesfaciliteter bestående af bl.a. depotrum, affaldsrum og lign. på ca. 2.000 m².

Derudover udvides erhvervsarealet med en tilbygning i taghaven.

Byggeriet opføres i betonelementer som skalmures i tegl og eloxeret pladebeklædning. Taget dækkes med tagpap.

Lokation Vallensbæk Vest
Bygherre NREP A/S
Bygherrerådgiver
Arkitekt Norconsult Skovhus Arkitekter A/S, Århus
Landskabsarkitekt
Ingeniør Norconsult A/S, Herlev
Ingeniør, El
Entrepriseform Totalentreprise
Byggeperiode Oktober 2020 – Oktober 2022
Areal Ca. 7.200 m² boliger og 2.000 m² kælder
Energiklasse